בירות

  • בירה מהחבית

  • טובורג

   שליש 28 / חצי 34
  • סטלה

   שליש 30 / חצי 36
  • בירה מבקבוק

  • פירוני בירה איטלקית

   32 ₪
  • קרלסברג

   26 ₪
  • ווינשטפן

   30 ₪